Ετήσιοι Απολογισμοί


Oι Ετήσιοι Απολογισμοί του ΣΔΑΔΕ γίνονται κάθε χρόνο κατά την διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που συνδυάζεται συνήθως και με την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.

Στόχος είναι η ενημέρωση όλων των μελών της κοινότητας για τις δραστηριότητες του Συνδέσμου κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς καθώς επίσης και για τα μελλοντικά σχέδια.

Αρχεία:

2020 Ετήσιος Απολογισμός
2019 Ετήσιος Απολογισμός
2018 Ετήσιος Απολογισμός
2017 Ετήσιος Απολογισμός
2016 Ετήσιος Απολογισμός
2015 Ετήσιος Απολογισμός
2014 Ετήσιος Απολογισμός
2013 Eτήσιος Απολογισμός Αθήνα
2012 Eτήσιος Απολογισμός Αθήνα
2011 Ετήσιος Απολογισμός Βορείου Ελλάδος
2011 Eτήσιος Απολογισμός Αθήνα
2010 Ετήσιος Απολογισμός
2009 Ετήσιος Απολογισμός Βορείου Ελλάδος
2009 Ετήσιος Απολογισμός Αθήνα
2008 Ετήσιος Απολογισμός Βορείου Ελλάδος
2008 Ετήσιος Απολογισμός Αθήνα
2007 Ετήσιος Απολογισμός
2006 Ετήσιος Απολογισμός
2004 Ετήσιος Απολογισμός
2003 Ετήσιος Απολογισμός
2002 Ετήσιος Απολογισμός
2001 Ετήσιος Απολογισμός