Ποιοι Είμαστε

Ο Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ), ιδρύθηκε το 1978 με την τότε επωνυμία Σύνδεσμος Στελεχών Διοίκησης Προσωπικού (ΣΣΔΠ) από εμπνευσμένα για την εποχή στελέχη στον χώρο της Διοίκησης Προσωπικού.

Από τότε μέχρι τώρα πολλά έχουν αλλάξει, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανακατάταξη των αγορών, το άνοιγμα των συνόρων και η παγκοσμιοποίηση επέφεραν τεράστιες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Μία παράμετρος παραμένει όμως αναλλοίωτη, σε όλες αυτές τις αλλαγές ανεξαρτήτως εποχών, τυχαίνει δε να είναι και η πιο σημαντική: ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Οι άνθρωποι λοιπόν ήταν και θα είναι πάντα στο κέντρο του ενδιαφέροντος των στελεχών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και κατ’ επέκταση και του ΣΔΑΔΕ.

Έτσι σκοποί του ΣΔΑΔΕ (άρθρο 2 του καταστατικού) ήταν και θα είναι η προαγωγή του θεσμού και του έργου των στελεχών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και η ανάπτυξη και η σύσφιγξη των επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ των μελών για:
Την ανταλλαγή απόψεων, γνωμών και εμπειριών καθώς και την μελέτη για διερεύνηση θεμάτων σχετικών με τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και τις ανθρώπινες σχέσεις


Την ανταλλαγή απόψεων, γνωμών και εμπειριών καθώς και την μελέτη για διερεύνηση θεμάτων σχετικών με τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και τις ανθρώπινες σχέσεις

Τη δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων στην Ελλάδα και διεθνώς με αντίστοιχους συνδέσμους ομοειδών σκοπών

Την επιμόρφωση των στελεχών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Την παρακολούθηση των εξελίξεων πάνω στα θέματα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα στις επιχειρήσεις


 

Σύνδεση

Χάσατε τον κωδικό σας;