Αίτηση Εγγραφής

Η αίτησή σας θα συζητηθεί στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που έπεται από την ημερομηνία υποβολής της.
Τα μέλη του ΣΔΑΔΕ διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα, δόκιμα και συνεργαζόμενα (άρθρο 4 του Καταστατικού)

  • Τακτικά μέλη μπορούν να είναι, φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι είτε εν ενεργεία διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού ή και διοικητικού σε ιδιωτικές επιχειρήσεις είτε εν ενεργεία στελέχη του κλάδου διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που έχουν συμπληρώσει κατά την υποβολή της αίτησης εισδοχής ετήσια τουλάχιστον προϋπηρεσία στον κλάδο και απασχολούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Επίτιμα μέλη μπορούν να είναι: (ι) τα μέλη των προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων τα οποία έχουν διατελέσει μέλη τουλάχιστον μια ολόκληρη θητεία και που σήμερα δεν εργάζονται στον τομέα αυτόν η έχουν συνταξιοδοτηθεί, (ιι) φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μία διακεκριμένη θέση (Καθηγητές ΑΕΙ-ΤΕΙ, αναγνωρισμένου κύρους επαγγελματίες, κυβερνητικά στελέχη, κ.λπ.), δεν πληρούν υποχρεωτικά τους όρους της παρ.1, αποδέχονται τους σκοπούς του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και επιθυμούν και μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά με τη δράση τους στην εκπλήρωσή τους.
  • Δόκιμα μέλη μέλη μπορούν να είναι φοιτητές ή πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που επιθυμούν να ακολουθήσουν τον κλάδο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε Επιχειρήσεις, αποδέχονται τους σκοπούς του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωσή τους.
  • Συνεργαζόμενα μέλη μπορούν να είναι: (ι) εν ενεργεία επαγγελματίες του χώρου της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και (ιι) νομικά πρόσωπα, που αποδέχονται τους σκοπούς του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και επιθυμούν και μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωσή τους. (ιιι) εν ενεργεία επαγγελματίες του χώρου του ανθρώπινου δυναμικού που δεν έχουν την ιδιότητα του στελέχους, αποδέχονται τους σκοπούς του Συνδέσμου και επιθυμούν να συμβάλουν στην εκπλήρωσή τους.

Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε ευρώ 130,00
Για τους φοιτητές η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε ευρώ 50,00

Η τακτοποίηση των οικονομικών σας υποχρεώσεων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής σας ως μέλος του Συνδέσμου μας.
Θα χαρούμε να ενταχθείτε στην δύναμη του Συνδέσμου μας και θα χαρούμε ακόμη περισσότερο να σας γνωρίσουμε και από κοντά.


 

Γίνε Μέλος

Συμπληρώνοντας το μηχανογραφικό έντυπο που θα βρείτε παρακάτω, μας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για ένταξή σας στον Σύνδεσμό μας.

Μαζί με το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο μηχανογραφικό μας έντυπο, θα χρειαστεί, επίσης, να μας στείλετε πρόσφατο βιογραφικό σας σημείωμα και μία φωτογραφία, σκαναρισμένα μέσω email στη διεύθυνση info@gpma.gr

Αίτηση Εγγραφής

Η αίτησή σας θα συζητηθεί στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που έπεται από την ημερομηνία υποβολής της.

Τα μέλη του ΣΔΑΔΕ διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα, δόκιμα και συνεργαζόμενα (άρθρο 4 του Καταστατικού)

  • Τακτικά μέλη μπορούν να είναι, φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι είτε εν ενεργεία διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού ή και διοικητικού σε ιδιωτικές επιχειρήσεις είτε εν ενεργεία στελέχη του κλάδου διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που έχουν συμπληρώσει κατά την υποβολή της αίτησης εισδοχής ετήσια τουλάχιστον προϋπηρεσία στον κλάδο και απασχολούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Επίτιμα μέλη μπορούν να είναι: (ι) τα μέλη των προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων τα οποία έχουν διατελέσει μέλη τουλάχιστον μια ολόκληρη θητεία και που σήμερα δεν εργάζονται στον τομέα αυτόν η έχουν συνταξιοδοτηθεί, (ιι) φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μία διακεκριμένη θέση (Καθηγητές ΑΕΙ-ΤΕΙ, αναγνωρισμένου κύρους επαγγελματίες, κυβερνητικά στελέχη, κ.λπ.), δεν πληρούν υποχρεωτικά τους όρους της παρ.1, αποδέχονται τους σκοπούς του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και επιθυμούν και μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά με τη δράση τους στην εκπλήρωσή τους.
  • Δόκιμα μέλη μέλη μπορούν να είναι φοιτητές ή πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που επιθυμούν να ακολουθήσουν τον κλάδο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε Επιχειρήσεις, αποδέχονται τους σκοπούς του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωσή τους.
  • Συνεργαζόμενα μέλη μπορούν να είναι: (ι) εν ενεργεία επαγγελματίες του χώρου της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και (ιι) νομικά πρόσωπα, που αποδέχονται τους σκοπούς του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και επιθυμούν και μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωσή τους. (ιιι) εν ενεργεία επαγγελματίες του χώρου του ανθρώπινου δυναμικού που δεν έχουν την ιδιότητα του στελέχους, αποδέχονται τους σκοπούς του Συνδέσμου και επιθυμούν να συμβάλουν στην εκπλήρωσή τους.

Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε ευρώ 130,00

Για τους φοιτητές η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε ευρώ 50,00

Η τακτοποίηση των οικονομικών σας υποχρεώσεων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής σας ως μέλος του Συνδέσμου μας.

Θα χαρούμε να ενταχθείτε στην δύναμη του Συνδέσμου μας και θα χαρούμε ακόμη περισσότερο να σας γνωρίσουμε και από κοντά.

Πώς μπορείτε να γίνετε μέλος μας


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε στο 210 6824092
ή να στείλετε μήνυμα στο info@gpma.gr

Σύνδεση

Χάσατε τον κωδικό σας;