Όραμα και στόχοι


Όραμα

Να καλύπτουμε τις ανάγκες της κοινότητας των επαγγελματιών HR με το να παρέχουμε τις απαραίτητες υπηρεσίες και πηγές εξεύρεσης λύσεων στα θέματα που τους απασχολούν,
Να προωθούμε και αναδεικνύουμε την εικόνα της λειτουργίας του HR μέσα στην επιχειρηματική κοινότητα και τα κέντρα αποφάσεων, και
Να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και βελτίωση των μελών της λειτουργίας ΗR μέσα στις επιχειρήσεις ως στρατηγικός εταίρος.

Στόχοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Να πληροφορούμε τα μέλη μας πάνω στις εξελίξεις στα θέματα του Ανθρώπινου Δυναμικού (εργατικό δίκαιο, ασφαλιστικό δίκαιο, εκπαίδευση, ανάπτυξη, συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού κλπ) οργανώνοντας εκδηλώσεις και συνέδρια και έχοντας στην διάθεση των μελών το αντίστοιχο υλικό

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Να ανταλλάσουμε τις εμπειρίες και τις ιδέες μας πάνω σε θέματα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Να αναπτύσσουμε τις επαφές και τις δεξιότητες των μελών μας

ΑΠΟΔΟΧΗ

Να είμαστε αποδεκτοί ως οι πλέον ειδικοί και να προάγουμε τον κλάδο μας

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Να δημιουργούμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ποιοτικής επικοινωνίας, αλληλοϋποστήριξης και φιλίας μεταξύ των μελών μας


Σύνδεση

Χάσατε τον κωδικό σας;