Αποκλειστικά για τα μέλη του ΣΔΑΔΕ εκτός εργασίας – Πρόγραμμα Ηγεσίας Linkage Pathways – 11,12 Οκτωβρίου & 9,30 Νοεμβρίου 2017
October 5, 2017
Πρόσκληση για συμμετοχή στην Έρευνα της Adecco Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017
October 7, 2017

Προσφορά Hellenic American University 10 υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές

Το Hellenic American College σε συνεργασία με το Hellenic American University προσφέρει στο Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελλάδος δέκα (10) υποτροφίες για τα οικονομικά ενήμερα μέλη του καθώς και για παιδιά τους, ύψους 50% επί του συνόλου των διδάκτρων, για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές, σε όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Hellenic American University, για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2017.
Οι εν λόγω υποτροφίες προσφέρονται στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Hellenic American College και έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν υποψήφιους φοιτητές που δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για τη χρηματοδότηση των σπουδών τους καθώς και φοιτητές Ελληνικών Α.Ε.Ι. που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν παράλληλες σπουδές στο Hellenic American College.
Η εισαγωγή των υποψηφίων στα ακαδημαϊκά προγράμματα, προϋποθέτει ότι πληρούνται   τα απαιτούμενα κριτήρια εισαγωγής, όπως καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις σε προηγούμενες σπουδές καθώς και ικανοποιητικό επίπεδο στην Αγγλική γλώσσα, εφόσον τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στα Αγγλικά.

Οι αιτήσεις για τα προπτυχιακά προγράμματα θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017, ενώ για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, έως τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 ενώ όσα μέλη μας ενδιαφέρονται για τους ίδιους ή τα παιδιά τους μπορούν να δηλώσουν το ονοματεπώνυμό τους στο γραφείο του ΣΔΑΔΕgpma@otenet.gr μέχρι την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες και προϋποθέσεις εισαγωγής μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Leave a Reply