Συνάντηση Γνώσης – “We say business, we mean LinkedIn” – Τρίτη 12 – 19 Μαϊου 2015
May 11, 2015
HR Retail Club – Πέμπτη 14 Μαϊου 2015
May 13, 2015

Προσφορά Εταιρίας STA/Spiros Trivolis & Associates Ltd για τα μέλη του ΣΔΑΔΕ – Σεμινάρια Personal Effectiveness 05/06/2015 & Ιnnovation & Creativity 15/06/2015

Η εταιρία STA/Spiros Trivolis & Associates Ltd προσφέρει στα μέλη του ΣΔΑΔΕ για το σεμινάριο Personal Effectiveness, 05/06/2015, τιμή συμμετοχής 290 ευρώ αντί του ποσού των 380 ευρώ και για το σεμινάριο Ιnnovation & Creativity, 15/06/2015, τιμή συμμετοχής 250 ευρώ αντί του ποσού των 330 ευρώ.

Leave a Reply