Προσφορά για τα παιδιά μελών του ΣΔΑΔΕ - Εκδήλωση AMCHAM - Πέμπτη 14 Μαΐου 2015
Προσφορά Εταιρίας ΑΝΑΔΕΙΞΗ για τα μέλη του ΣΔΑΔΕ - Επίκαιρες Ενδοεταιρικές Εκπαιδευτικές Προτάσεις 2015

Συνάντηση Γνώσης – “We say business, we mean LinkedIn” – Τρίτη 12 – 19 Μαϊου 2015

Αγαπητά μέλη,

Έχοντας ως στόχο τη συνεχή επιμόρφωση των μελών μας, διοργανώνουμε Συνάντηση Γνώσης με θέμα “We say business, we mean LinkedIn”, με εισηγήτρια την κα Έθελ Αγγελάτου, LinkedIn Trainer & Consultant.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι:

  • LinkedIn’s dynamic in the global market (statistics, latest features & trends)
  • Account re-engineering (settings, security & privacy adjustments, activity permissions)
  • Updates & LinkedIn Publisher (the “journalist’s digital voice” technique, followers’ engagement & relaxing posts, virality interpretation, subjects do’s & don’ts)
  • Viewers analysis (statistics’ interpretation, viewers’ approach, personal ranking vs. connections/company, invitations’ content strategies, etc.)
  • Profile revamping (domain validation, Summary & Epilogue branded content, format customization & development, strategic wording techniques, sections optimization, new features exploitation, aesthetics & tips, etc.)
  • Connections’ management (algorithms “unlocking”, hidden rule of connections, connections export, professional approaches, promo/offers to mass audience, etc.)
  • Group behavior and actions (ownership detection, rules’ alignment, mass sharing vs. time-consuming posts, comment handling through diplomatic wording, networking techniques, insights turned to leads, etc.)
  • Business Development opportunities (key-words’ optimization, effective BL research on future clients, partners, companies and competition)
  • Company page interpretation (description optimization, client data leads, images, engagement, showcase pages, etc.)
  • Miscellaneous topics (correspondence management, new features & changes, use of complex applications, etc.)

Η Συνάντηση Γνώσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) 4ωρα sessions, την Τρίτη 12 Μαϊου και την Τρίτη 19 Μαϊου 2015, 17:00-21:00, στο ΚΕΚ Νέα Γνώση, Κασομούλη 108, Λεωφ. Βουλιαγμένης (δίπλα στη στάση Μετρό “Αγ. Ιωάννης” – Γραμμή 2).

Το κόστος συμμετοχής, ειδική τιμή για την εκδήλωση αυτή του ΣΔΑΔΕ, ανέρχεται στα 65 ευρώ για τα μέλη του ΣΔΑΔΕ και στα 75 ευρώ για τα μη μέλη. Σημειώνεται ότι θα εκδοθεί σχετικό τιμολόγιο δεν θα υπάρχει κόστος ΦΠΑ.

Σημειώνουμε ότι λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων δεκαέξι (16) άτομα max. θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας (first in – first served).

Για την καλύτερη οργάνωση μας, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας και, στη συνέχεια, καταθέσετε το ποσό που αντιστοιχεί μέχρι και την Πέμπτη 7 Μαϊου 2015.

Θερμότατη παράκληση όπως στο δελτίο κατάθεσης αναγραφεί η αιτιολογία LinkedIn και το όνομα ή η επωνυμία της εταιρίας του συμμετέχοντα.

Aπό το ΔΣ του ΣΔΑΔΕ

Σύνδεση

Χάσατε τον κωδικό σας;