Προσφορά Εταιρίας iCon Int’l Consulting για τα μέλη του ΣΔΑΔΕ – Παρακαλούθηση 3 Ενοτήτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Edinburgh Business School – Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2015
May 30, 2015
Πρόσκληση Ομιλίας “Modern HR in the Cloud” – Συνάντηση Νέων Μελών – Τρίτη 2 Ιουνίου
June 1, 2015

Προσφορά Εταιρίας Sargia Partners για τα μέλη του ΣΔΑΔΕ – Leadership Seminars 2015 I Didn’t Sign Up For This – 1 Ιουλίου 2015

GPMA is an Institutional Supporter of the Leadership Seminars “I Didn’t Sign Up For This: Strategies for dealing with unexpected difficulties in difficult times” organized by SARGIA Partners which will take place on July 1st, 2015 at Ble Pavilion.

Led by Sandra Crowe, a leading thinker in the arenas of dealing with difficult people and situations, this unique and experiential seminar will assist the participants in moving through challenging situations, and also give them a new opportunity for growth and resilience by turning their experiences into transformational learning.

Due to our partnership, SARGIA Partners extends a special treatment to our members offering a 20% discount off the pricing list.

Should you require any assistance  you can contact  Dimitra Theochari at d.theochari@sargiapartners.com

Attached the special invitation.

Leave a Reply