Προσφορά Εταιρίας PwC για τα μέλη του ΣΔΑΔΕ – Management Skills Workshops – 18-19 & 29 Ιουνίου 2015
May 29, 2015
Προσφορά Εταιρίας Sargia Partners για τα μέλη του ΣΔΑΔΕ – Leadership Seminars 2015 I Didn’t Sign Up For This – 1 Ιουλίου 2015
May 31, 2015

Προσφορά Εταιρίας iCon Int’l Consulting για τα μέλη του ΣΔΑΔΕ – Παρακαλούθηση 3 Ενοτήτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Edinburgh Business School – Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2015

Η εταιρία iCon Int’l Consulting, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Edinburgh Business School (ΜΒΑ, MSc in Human Resource Management, MSc in Strategic Planning) και κατόπιν συνεννόησης με το Πανεπιστήμιο, προσφέρει ειδικά για τα μέλη του ΣΔΑΔΕ, τη δυνατότητα εγγραφής και παρακολούθησης τριών (3) ενοτήτων των μεταπτυχιακών του προγραμμάτων που αποτελούν καίρια θέματα για τους επαγγελματίες του χώρου της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και συγκεκριμένα στις ενότητες:

  • Managing People in Changing Contexts (τέλη Ιουνίου – τέλη Σεπτεμβρίου 2015),
  • Mergers and Acquisitions (τέλη Ιουνίου – τέλη Σεπτεμβρίου 2015),
  • Performance Management (τέλη Σεπτεμβρίου – Δεκέμβριο 2015)

 

στην εντελώς ειδική τιμή των 550 ευρώ ανά ενότητα αντί των 990 ευρώ ανά ενότητα, δηλαδή με έκπτωση σχεδόν 50%. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα workshops, όλες οι
ακαδημαϊκές, ηλεκτρονικές και διοικητικές υπηρεσίες υποστήριξης από την iCon, η χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου με προσωπικό κωδικό.

Σημειώνεται ότι τα μεταπτυχιακά προγράμματα αποτελούνται από εννέα (9) ενότητες. Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότατα εγγραφής σε μεμονωμένες ενότητες που τους ενδιαφέρουν και για κάθε ενότητα που ολοκληρώνουν με επιτυχία λαμβάνουν από το Πανεπιστήμιο ιδιαίτερο Certificate of Academic Achievement.

Με την περαίωση της κάθε ενότητας οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης της iCon. Εάν επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο και στην Ελλάδα οι συμμετέχοντες καταβάλλουν το ποσό των 125 λιρών Αγγλίας προς το Πανεπιστήμιο. Με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις το Πανεπιστήμιο εκδίδει το αντίστοιχο Certificate of Academic Achievement.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Leave a Reply