ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ TΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΔΑΔΕ-ΣΕΒ/ΙΒΕΠΕ
Leader Series : "Αναγνωρίζοντας τα Δικά σου Σημάδια του Στρες"

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ανώνυμη έρευνα με αντικείμενο την τηλεργασία, που διενεργείται από τον ΣΔΑΔΕ για λογαριασμό του ΣΕΒ και διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “SEVSOCDIAL – Reinforcement of SEV’s capacity to engage in social dialogue and contribute to the promotion of an adequate national framework for telework – 101051869”, με διάρκεια έως 14 Οκτωβρίου 2022.

 Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή των απόψεων των επιχειρήσεων για την τηλεργασία στην τρέχουσα συγκυρία. Τα ευρήματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των δράσεων του ΣΕΒ και του ΣΔΑΔΕ για ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων συστημάτων διοίκησης που καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων.

Το ερωτηματολόγιο καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

Α. Εφαρμογή και αποτίμηση τηλεργασίας

Β. Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας

Γ. Τηλεργασία και συστήματα οργάνωσης της εργασίας

Δ. Τηλεργασία και κατάρτιση

 

Για τη συμπλήρωσή της, εκτιμούμε ότι θα χρειαστεί να αφιερώσετε περίπου 15’ από τον χρόνο σας, πατώντας εδώ

Στο πλαίσιο του προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας που διεξάγεται παράλληλα, θα διαμορφωθεί ένας Πρακτικός Οδηγός (toolkit) για την τηλεργασία, που θα διατεθεί στις επιχειρήσεις.

Σύνδεση

Χάσατε τον κωδικό σας;