Νέα Ψηφιακή Ταυτότητα ΣΔΑΔΕ
September 24, 2020
HR Leader Series via MS Teams – “Mastering Remote Work. How to succeed in the new workplace.” – 14/10/2020
October 5, 2020

Έρευνα για τη Διαχείριση της Διαφορετικότητας στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον

Παράταση συμμετοχής μέχρι 16 Οκτωβρίου 2020 – Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ανώνυμη έρευνα για τη Διαχείριση της Διαφορετικότητας στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον που διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “EMBRACIVE: Embracing Diversity and Fostering Inclusion in the Workplace”.

Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή και αξιολόγηση των επίσημων και άτυπων πρακτικών και διαδικασιών Διαχείρισης της Διαφορετικότητας (Diversity Management) που εφαρμόζουν σήμερα οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα καθώς και η ανάδειξη των κυριότερων προβλημάτων αλλά και των ευκαιριών για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της. Η ποσοτική αυτή έρευνα διενεργείται από τον ΣΔΑΔΕ για λογαριασμό του ΣΕΒ/ΙΒΕΠΕ, από σήμερα 1 έως 9 Οκτωβρίου, και για τη  συμπλήρωση της εκτιμούμε ότι θα χρειαστεί να αφιερώσετε περίπου 10’ από τον χρόνο σας, πατώντας εδώ.

Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα διοργανώσει ο ΣΔΑΔΕ προσεχώς.

Επίσης, με βάση τα αποτελέσματα της ποσοτικής αυτής έρευνας καθώς και της ανάλογης ποιοτικής που διεξάγεται παράλληλα, θα διαμορφωθεί ένας Πρακτικός Οδηγός (toolkit) διαχείρισης της διαφορετικότητας. Ο οδηγός αυτός, μετά την πιλοτική εφαρμογή του, θα διατεθεί στις επιχειρήσεις για ελεύθερη αξιοποίηση και εκπαίδευση στελεχών.

Από το ΔΣ του ΣΔΑΔΕ

Comments are closed.