Ειδική προσφορά για τα μέλη του ΣΔΑΔΕ – Solution Focused Coaching School
May 14, 2014
Ειδική προσφορά για τα μέλη του ΣΔΑΔΕ – PwC Skills Workshops Ιούνιος 2014
May 20, 2014

Εκπαιδευτικά Προγράμματα STA/Insights Greece – Ειδική προσφορά για τα μέλη του ΣΔΑΔΕ

Η εταιρία STA/Insights Greece προσφέρει στα μέλη του ΣΔΑΔΕ έκπτωση 20% σε όλα τα εκπαιδευτικά πρΗ εταιρία STA/Insights Greece προσφέρει στα μέλη του ΣΔΑΔΕ έκπτωση 20% σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του 2013.ογράμματα του 2014.

Leave a Reply