Ο ΣΔΑΔΕ υποστηρικτής της εκδήλωσης “Διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων και ελληνική πραγματικότητα”
September 24, 2012
Συνέδριο ΣΔΑΔΕ – ΕCHR
October 3, 2012

Creativity & Ιnnovation 2012

In light of the political, social, economic and competitive change the world is currently experiencing, this year’s CRF International Conference will focus on creativity and innovation, exploring the modern-day challenges and opportunities facing businesses.

The conference is modelled around the four spheres of creativity and innovation – communities, people, organisations and collaboration – and our expert faculty will lead attendees through the importance and impact of each of these elements within organisations.

With over 240 senior HR professionals already confirmed to attend from across a broad range of sectors and organisations – including BP, Diageo, eBay, GlaxoSmithKline, Google, Hilton Worldwide, IKEA, Intercontinental Hotel Group, KPMG, Prudential, Siemens, Standard Chartered, Unilever, VISA, and Vodafone to name a few– the conference will be content rich and outcomes focused providing a uniquely stimulating and thought-provoking experience for all of those who take part.

You can find further information on the conference’s two-day schedule on our CRF website here. You can also visit our dedicated conference microsite for further information including speaker biographies and a wealth of related reading and resources around this year’s conference theme of creativity and innovation.

To confirm your place at the event, or if you have any further questions, please e-mail our contact at CRF, Richard Hargreaves, Commercial Director, at Richard@crforum.co.uk or at gpma@otenet.gr

 

CRF Athens – CREATIVITY & INNOVATION CONFERENCE 2012

Leave a Reply