Αποκλειστικά για τα μέλη του ΣΔΑΔΕ – Achieve Performance Profile XT – 13 & 14 Δεκεμβρίου 2017
November 24, 2017
Αποκλειστικά για τα μέλη του ΣΔΑΔΕ – Achieve Performance “Leadership Speed™” – 15 Δεκεμβρίου 2017
November 26, 2017

Αποκλειστικά για τα μέλη του ΣΔΑΔΕ – Human Asset Greece Train the Internal Trainers & Postgraduate Diploma” – 14 & 15 Δεκεμβρίου 2017

Η Human Asset Greece, με εμπειρία 17 ετών στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών διοργανώνει στις 14 & 15/12/2017 (09.00-17.00) στην Αθήνα (Crown Plaza Hotel) το πρακτικό και καινοτόμο πρόγραμμα Train the Internal Trainers (Εκπαιδεύοντας τον Ενδοεταιρικό Εκπαιδευτή) με τη δυνατότητα (προαιρετικά) της απόκτησης του Postgraduate Diploma in Training and Development, NCFE, UK, και προσφέρει αποκλειστικά για τα μέλη του ΣΔΑΔΕ (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας):

1. Μια δωρεάν συμμετοχή στο Workshop για ένα μέλος του ΣΔΑΔΕ που βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας

2. Μια συμμετοχή με ειδική έκπτωση 30% για ένα μέλος του ΣΔΑΔΕ με κόστος 385 € (από 550 € αρχική τιμή)

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες και την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών (ενδοεταιρικών) εκπαιδευτών, ώστε να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά και καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης στους οργανισμούς όπου εργάζονται, αξιοποιώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις της Νευροεπιστήμης, της Νευρο-Διδακτικής και του Brain Based Training.

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Σε εσωτερικούς εκπαιδευτές επιχειρήσεων και οργανισμών
  • Στελέχη των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού ή Εκπαίδευσης
  • Διευθυντικά στελέχη με περιστασιακά καθήκοντα εκπαιδευτή

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο ή στο http://www.humanasset.gr/portfolio/train_the_internal_trainers_certification/

Leave a Reply