Σωτήρης Σταματίου

Πρόεδρος

Ο Σωτήρης Σταματίου κατέχει τη θέση του Group Ηuman Resources Director του Ιδρύματος Ωνάση από τον Ιούλιο του 2016, υποστηρίζοντας τόσο τις επιχειρηματικές όσο και τις κοινωφελείς του δράσεις.
Παράλληλα είναι και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) από το Δεκέμβριο του 2016 και μέλος ΔΣ πρωτύτερα για 11 χρόνια.
Έχει εργαστεί σε Διευθυντικές θέσεις Ανθρώπινου Δυναμικού σε Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, τόσο για την Ελληνική, όσο και για αγορές του εξωτερικού. Συγκεκριμένα εργάστηκε στον Όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων ως Διευθυντής Εγχώριας και ακολούθως Διεθνούς Εμπορίας, στην Interamerican ως Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, στη Shell ως Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και στη Procter & Gamble.
Έχει σπουδάσει Oικονομικά στην ΑΣΟΕΕ και Επικοινωνία και έχει ολοκληρώσει επαγγελματικά προγράμμτα στο ALBA, IMD και Aschridge University.

Σύνδεση

Χάσατε τον κωδικό σας;