Δήμητρα Μπασλή

Υπεύθυνη Οικονομικών & Οργάνωσης

Η Δήμητρα Μπασλή είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος ΑΠΘ και κάτοχος MBA από το ΕΑΠ.

Εργάστηκε για 5 χρόνια στην Market Line Promotions ως HR Supervisor και για 4 χρόνια στο Υποκατάστημα της Manpower στη Θεσσαλονίκη ως HR Consultant.

Από το 2008 έως το 2016 εργάστηκε στην ALUMIL SA αρχικά ως Compensation & Benefit Specialist και στη συνέχεια ως International HR Manager.

Από το Νοέμβριο του 2016 εργάζεται στην ISOMAT ABEE ως Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου.
Είναι μητέρα δύο παιδιών.

  • Location: Παράρτημα Βορείου Ελλάδας