Δήμητρα Καρακώστα

Γενικός Γραμματέας

Η Δήμητρα Καρακώστα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα.

Διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία ως στέλεχος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες.

Από το 2008 εργαζόταν στον Όμιλο FOURLIS, απασχολούμενη αρχικά στην Οικονομική Διεύθυνση ως Financial Analyst και στη συνέχεια ως Στέλεχος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τον Αύγουστο του 2018 ανέλαβε καθήκοντα Head of Talent Acquisition στον όμιλο PeopleCert, ενώ από τον Ιούνιο του 2019 έχει αναλάβει το ρόλο της Head of HR του ίδιου ομίλου.

Είναι κάτοχος πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αριστούχος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Το 2017 βραβεύτηκε στον 1ο HR Student Awards by GPMA και λίγους μήνες μετά εκλέχθηκε για πρώτη φορά ως μέλος ΔΣ του ΣΔΑΔΕ, όπου και άσκησε έως σήμερα καθήκοντα Εφόρου Δημοσιότητας και Επικοινωνίας.

Είναι πτυχιούχος πιάνου, μέλος του Ελληνικού ομίλου ρητόρων Toastmasters Club και μιλά άριστα αγγλικά.