Στατιστικά Στοιχεία ΟΑΕΔ Μηνός Σεπτεμβρίου
October 16, 2012
Συνάντηση Γνώσης : ΣΔΑΔΕ – LINKAGE : HR LEADER SERIES
November 14, 2012

Συνάντηση Γνώσης : ΣΔΑΔΕ – LINKAGE : HR LEADER SERIES

Μια καινούργια πρωτοβουλία έρχεται να προστεθεί στις δραστηριότητες του ΣΔΑΔΕ , αυτή των πρωινών θεματικών συναντήσεων.

Leave a Reply