Πρόσκληση Κοπής Αναστάσιμης Πίτας
March 26, 2015
O ΣΔΑΔΕ Υποστηρικτής στο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας 2015
April 6, 2015

Μνημόνιο Συνεργασίας ΣΔΑΔΕ Παραρτήματος Βορείου Ελλάδας και Διεθνούς Πανεπιστημίου

Ο Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού – Παράρτημα Βορείου Ελλάδος (Σ.Δ.Α.Δ.Ε) και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος υπέγραψαν στις 09 Φεβρουαρίου 2015 Σύμφωνο Συνεργασίας στο πλαίσιο της διαρκούς διάθεσης για συνεργασία με τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς της χώρας μας.
Με το σύμφωνο οι δύο φορείς θεσπίζουν ένα μόνιμο δίαυλο επικοινωνίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και αλληλοϋποστήριξης που θα υλοποιηθεί με αμοιβαία επωφελείς ενέργειες.

Η συνεργασία των δυο φορέων έχει ως στόχο:

  • τη συνεργασία σε κοινές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες
  • την ανάπτυξη στρατηγικής για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας
  • και την κατάρτιση και υλοποίηση δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος

Leave a Reply