ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2013
Συνάντηση Γνώσης Μάρτιος 2013

Hr : Today, Tomorrow and Beyond.

What HR competencies will enable you to grow business and people together.

The 2012 Human Resources Competence’s Survey (HRCS) indentifies six fundamental competency domains.

Α three day event to build critical HR Competencies.Participate to the HR Forum 2013 to learn more about them.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΔΑΔΕ -HR FORUM 2013
REGISTRATION FORM 2013

Σύνδεση

Χάσατε τον κωδικό σας;