Κοπή Πίτας ΣΔΑΔΕ, Ομιλία CEO CIPD Αγγλίας & Ανακοίνωση Στρατηγικής Συνεργασίας με ALBA – Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017
March 26, 2017
HR Leader Series – Η Ταχύτητας της Εμπιστοσύνης – Τρίτη 4 Απριλίου 2017
April 3, 2017

HR Student Awards by GPMA

O Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ), στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του που ξεκίνησαν το 2017 και θα ολοκληρωθούν το 2018, δεσμεύεται να κινητοποιήσει ακόμα περισσότερο τους

Leave a Reply