Εκδήλωση Linkage
March 12, 2012
Scholarship MSc in Strategic HRM ALBA
May 15, 2012

Ενημέρωση – Χορηγία Εurobank Business Services

Ένα ενδιαφέρον υλικό με ανάλυση βασικών εννοιών που έχουν σχέση με την μισθοδοσία και το HR καθώς και tips  “δικλείδων ασφαλείας” μισθοδοσίας  από την Eurobank Business Services

Leave a Reply