Συνάντηση Γνώσης Μάρτιος 2013
March 26, 2013
Κοινωνική Προσφορά : Συνεργασία ΣΔΑΔΕ – ΚΑΡΙΕΡΑ
May 12, 2013

DIPLOMA ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ TO KARIERA.GR TRAINING & DEVELOPMENT CENTRE

Η ανάπτυξη υγειών σχέσεων στο εργασιακό περιβάλλον, με πελάτες, προμηθευτές αλλά και μέσα σε ομάδες είναι ένας θεμιτός στόχος. Γνωρίστε πώς να αναγνωρίζετε τις ικανότητες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση σχέσεων στο χώρο εργασίας αλλά και την ανάπτυξη κλίματος συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των συνεργατών.

Leave a Reply