O ΣΔΑΔΕ Υποστηρικτής στο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας 2015
April 6, 2015
Συνάντηση Γνώσης Παραρτήματος Βορείου Ελλάδας – Παρασκευή 17 Απριλίου 2015
April 16, 2015

Δελτίο Τύπου HR FORUM 2015

Η ηγεσία στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο HR FORUM 2015
Θέμα του συνεδρίου οι τάσεις για το 2015, η ανάπτυξη αυθεντικών και εξαιρετικών ηγετών HR

Ποιες είναι οι τάσεις στα θέματα ηγεσίας για το 2015 στην Ελλάδα και την Ευρώπη; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των καλών ηγετών και πως μπορούν να εξελιχθούν σε άριστους; Σε ποια χαρακτηριστικά μπορούν να στηριχτούν για την ανάπτυξη της ηγεσίας τους; Με ποιον τρόπο μπορεί να οικοδομήσει κανείς σήμερα ισχυρή ηγεσία;
Τα παραπάνω ερωτήματα αποτέλεσαν το αντικείμενο του ετήσιου συνεδρίου του ΣΔΑΔΕ (Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας) που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Μαρτίου στο ξενοδοχείο King George με την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Ακαδημαϊκός συνεργάτης του συνεδρίου ήταν το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece ενώ Learning Partner η Zenger Folkman. Θέμα του HR FORUM 2015 ήταν η  Ηγεσία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού πέρα από το αναμενόμενο “HR Leadership: Reach Beyond The Expected”.

Βασικοί ομιλητές στο συνέδριο ήταν δύο εξέχουσες προσωπικότητες στα θέματα Ηγεσίας: ο Joe Folkman, συνιδρυτής και πρόεδρος της Zenger Folkman, με ιδιαίτερη γνώση στα θέματα αξιολόγησης και αλλαγής και ο Mike Figliuolo, Managing Director της ThoughtLeaders.
Όπως τόνισε,  κατά την έναρξη του συνεδρίου, η Μάρθα Μυλωνά-Οικονομάκου, Πρόεδρος του ΣΔΑΔΕ: “Το ΔΣ του ΣΔΑΔΕ εκτιμά ότι η χρονιά που διανύουμε απαιτεί να οραματιστούμε τον ηγετικό αυθεντικό ρόλο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και την επένδυση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα υποστηρίξουν τη συμβολή του HR στην επιχειρησιακή στρατηγική και την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού των Εταιρειών.”
Στόχος του HR FORUM 2015 ήταν η ενημέρωση των επαγγελματιών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για τις νέες τάσεις αλλά και την εξέλιξη του ρόλου των HR σε εξαιρετικούς και πραγματικά αυθεντικούς ηγέτες έτσι ώστε σε συνεργασία με όλους τους Line Managers και την Ηγεσία των Επιχειρήσεων να προωθήσουν την καινοτομία και την ανάπτυξη για τις εταιρείες και τους εργαζομένους τους. Στην Ηγεσία που παρακινεί μέσα από τη διαφοροποίηση και την ένταξη των εργαζομένων αναφέρθηκε η Elisabeth Nieto, Senior VP, Global Chief Diversity & Inclusion Officer της Metlife, παρουσιάζοντας τη διεθνή πρακτική της εταιρείας.

Ανθρώπινη Διακυβέρνηση για τις ευρωπαϊκες χώρες στο HR
Σημαντική εκτιμά τη σημασία της ανθρώπινης διακυβέρνησης για τις επιχειρήσεις και στην Ευρώπη ο Izy Behar, Πρόεδρος του Ευρ. Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (EAPM), του οποίου μέλος είναι ο ΣΔΑΔΕ. Όπως εξήγησε ο Izy Behar, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος του HR εργάζεται απο κοινού με τη συμμετοχή 49 χωρών πάνω στη δημιουργία ευρωπαϊκού προτύπου (ISO) Ανθρώπινης Διακυβέρνησης (Human Governance). Το πρότυπο αυτό που προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί και δημοσιευτεί στο τέλος του χρόνου συνίσταται στην ένταξη του ανθρώπινου παράγοντα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο ανώτατο επίπεδο της επιχείρησης έτσι ώστε να συνυπολογίζονται οι ανθρώπινες και κοινωνικές επιπτώσεις στη στρατηγική της Η ιδέα του προτύπου αυτού προέρχεται από το ανάλογο αμερικανικό πρότυπο και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015.

Ηγεσία: νέες τάσεις για το 2015
Ο Δρ Σεραφείμ Βολιώτης, Assistant Professor of Strategy (ALBA Graduate Business School) συζήτησε με την Ελεάνα Γιαμπανά, Human Capital Consulting Partner της Deloitte,  τον Γιώργο Χάρο, Executive Director People Solutions, ICAP Advisory, τον Αρτέμη Μυρόπουλο, Managing Director, Linkage Greece, την Isabelle Moser, People & Change, HR Management Consulting Leader_PwC, την Πέγκυ Βελλιώτου, Partner Advisory, KPMG και την Ασπασία Βούλγαρη, Managing Consultant, Hay Group σχετικά με τις τάσεις του HR Leadership.
Η χρονιά που διανύουμε εξακολουθεί να διαμορφώνει ανάγκη για προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα στη ρευστότητα των δεδομένων που διαμορφώνει  το επιχειρηματικό περιβάλλον που παραμένει ρευστό αλλά και για αμφιδέξια ηγεσία που μπορεί να διαχειριστεί συγκρουόμενες ή/και αντιφατικές απαιτήσεις, όπως την ανάγκη για μείωση κόστους, αποτελεσματικότητα και εξορθολογισμό διαδικασιών και από την άλλη την ανάγκη για δημιουργικότητα, καινοτομία  και έμπνευση των ανθρώπων. Η συνεργατική ηγεσία αλλά και η πολιτική ικανότητα για την αποτελεσματική διαχείριση του πολύπλοκου δικτύου σχέσεων που διαμορφώνονται στις μορφές οργανώσεων που πολλές επιχειρήσεις υιοθέτησαν μέσα στην κρίση αναδεικνύονται μεταξύ των νέων απαιτούμενων δεξιοτήτων για το 2015.
Η εταιρική κουλτούρα και η δέσμευση των εργαζομένων, σύμφωνα με το 87% των γενικών διευθυντών των εταιρειών αποτελούν πρωταρχικής σημασίας τάση. Η ανάγκη για αποφάσεις που θα βασίζονται στη διαφάνεια αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας στη δημιουργία δέσμευσης, σημείωσε η Ελεάνα Γιαμπανά. Στη σημασία της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μέσα από την ηγεσία του HR με στόχο την πρόβλεψη και την προσαρμογή στις επερχόμενες εξελίξεις αναφέρθηκε η Isabelle Moser. Το HR leadership προϋποθέτει πλήρη χρήση και αξιοποίηση των Analytics στη διαμόρφωση της στρατηγικής του. “Ο πόλεμος για ταλέντα έχει διαφοροποιηθεί  σε σχέση με το παρελθόν” παρατήρησε η Πέγκυ Βελλιώτου. Η αναζήτηση για μελλοντικούς ηγέτες, η έλλειψη αρκετών δυνατοτήτων ανάπτυξης, αλλά και προϋπολογισμών για τη διαχείριση και ανάπτυξη ταλέντων, οι προσδοκίες για υψηλές αμοιβές καθώς και εσωτερικών δεξαμενών υποψηφίων αποτελούν βασικούς ρόλους για τη διαφοροποίηση που παρατηρείται στην αναζήτηση ταλέντων από τις εταιρείες. Υπάρχει μεγάλη αποτυχία σε πρωτοβουλίες για αλλαγή και στην ικανότητα ολοκλήρωσής της, παρατήρησε ο Αρτέμιος Μυρόπουλος. ΟΙ αιτίες της αποτυχίας εντοπίζονται στην απουσία δέσμευσης του ανθρώπινου παράγοντα που διαμορφώνει ισχυρή αντίσταση.
Οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, σημείωσε από την πλευρά της η Ασπασία Βούλγαρη, παίζουν εξίσου θεμελιώδη ρόλο με τις τεχνικές για τους μελλοντικούς ηγέτες. Συχνά απουσιάζουν ή αποτελούν σημαντικό στοιχείο υστέρησης για κάποιες γενιές ενώ το εκπαιδευτικό σύστημα δεν προετοιμάζει συνήθως επαρκώς τους απόφοιτούς του για το εργασιακό περιβάλλον.
Σημαντικός είναι ο ρόλος των διαπραγματεύσεων στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, η ICAP πραγματοποίησε μια έρευνα σε συνεργασία με τη Huthwaite International προκειμένου να αποτυπώσει και να αναλύσει τις δεξιότητες των Ελλήνων επαγγελματιών στον τομέα του HR σε ότι αφορά στις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα οποία παρουσίασε συνοπτικά ο Γιώργος Χάρος, η πλειοψηφία των στελεχών του HR, έχει περιθώρια βελτίωσης σε αρκετές από τις συμπεριφορές  των διαπραγματεύσεων κυρίως στη χρήση των λεκτικών συμπεριφορών καθώς το  41% των συμπεριφορών που επιλέχτηκαν  από όλους όσους συμμετείχαν στην έρευνα ήταν αντιπαραγωγικές και ικανές να πυροδοτήσουν το κλίμα, να πλήξουν την εμπιστοσύνη και να οδηγήσουν σε αδιέξοδα (μοντέλο Huthwaite International).

Η εξαιρετική ηγεσία
“Οι ηγέτες μπορούν να εξελιχθούν απο το να είναι καλοί στο να είναι άριστοι, από το να τους αντιμετωπίζουν ως αρκετούς στο να είναι εξαιρετικοί” υποστήριξε ο Joe Folkman. “Η διαδικασία για να εξελιχθεί κανείς από την καλή στην εξαιρετική ηγεσία μπορεί να διαφοροποιείται για κάθε άτομο, υπάρχει ωστόσο ένα πρότυπο.” Αυτο πάντως που καθιστά έναν ηγέτη εξαιρετικό είναι όχι η απουσία αδύναμων χαρακτηριστικών αλλά η ύπαρξη και ενίσχυση των ισχυρών χαρακτηριστικών. Πολλές αναλύσεις επικεντρώνουν στα αδύναμα σημεία. Ιδιαίτερα ισχυρά σημεία της προσωπικότητας αποτελούν η ειλικρίνεια και η ακεραιότητα. Χωρίς ακεραιότητα ο ηγέτης δεν μπορεί να επιτύχει γιατί  κανείς δεν θα τον εμπιστεύεται ούτε θα μπορεί να εμπνέει τον κόσμο. Επίσης, υπάρχουν δύο κρίσιμες δεξιότητες  όπως τα αποτελέσματα και ο κόσμος που κρίνουν έναν ηγέτη ως εξαιρετικό.
“Γίνεσαι καλύτερος ηγέτης όταν συνδέεις μεταξύ τους δεξιότητες και διαπιστώνεις τη δύναμη των συνδυασμών όπως για παράδειγμα η έμφαση στα αποτελέσματα συνδυασμένη με την ικανότητα να εμπνέουμε τους άλλους”.

Η αυθεντική ηγεσία
Οι προσεγγίσεις στα θέματα ηγεσίας συνήθως αφορούν τη σχέση του ηγέτη με τα μέλη της ομάδας του. Η προσέγγιση του Mike Figliuolo αφορά μια ολιστική φιλοσοφία ηγεσίας και δίνει έμφαση τόσο στην προσωπικότητα του ηγέτη όσο και στην έκφρασή της αλλά και τις σχέσεις με την ομάδα του. Ο ίδιος επιμένει σε μια εξισορρόπηση μεταξύ των 3 διαφορετικών πλευρών της που τελικά βοηθούν και σε ανάλογη ανάπτυξη ενός ισχυρού ηγέτη αλλά και των μελών της ομάδας του.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Mike Figliuolo στο θέμα της εξισορρόπησης της εργασιακής και προσωπικής ζωής για την ανάπτυξη ηγεσίας συνεπούς ως προς τις δεσμεύσεις της αλλά και τη σωστή ανάπτυξη τόσο του ηγέτη όσο και των μελών της ομάδας του.

Χρυσός χορηγός του συνεδρίου ήταν η Metlife και μεγάλοι χορηγοί ο εταιρείες Adecco, Edenred, Eurobank Business Services, Oracle. Χορηγός του συνεδρίου ήταν η Kariera.gr & Kariera.gr Training and Development και χορηγός WiFi provider ο ΟΤΕ. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν τα εξής μέσα: Εργασία/Χρυσή Ευκαιρία, το Re:CSR, CSR News, HR Professional, Job-Pairs, PeopleMatters, 4hr.gr ενώ χορηγοί δημοσιότητας η εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και η Advocate Burson Marsteller.

 

Leave a Reply