Συνάντηση Γνώσης Μάρτιος 2013
Κοινωνική Προσφορά : Συνεργασία ΣΔΑΔΕ - ΚΑΡΙΕΡΑ

Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του Συμβούλου και των ατόμων που απευθύνονται σε αυτόν, η οποία προσεγγίζει κοινωνικά, πολιτισμικά, κοινωνικοοικονομικά και συναισθηματικά θέματα. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τους επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού που καλούνται να αντιμετωπίσουν εργαζόμενους σε ατομική βάση, αναφορικά με ευαίσθητα θέματα που επηρεάζουν τα κίνητρα και τις επιδόσεις τους. Έχει στόχο να συμπληρώσει τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητές τους και να παρέχει ένα αποτελεσματικό εργαλείο στο χώρο εργασίας.

Σύνδεση

Χάσατε τον κωδικό σας;