Ειδική προσφορά για τα μέλη του ΣΔΑΔΕ – PwC Skills Workshops Ιούνιος 2014
May 20, 2014
HR Leader Series 2014 – Manpower – Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος 2014
June 15, 2014

Αποπληρωμή προγραμμάτων ΛΑΕΚ

Ανακοίνωση του ΟΑΕΔ που αναφέρεται στον χειρισμό περιπτώσεων απόκλισης μεταξύ των ποσών ΛΑΕΚ που δηλώνονται από τον εργοδότη στη φόρμα και του δικαιούμενου ποσού που βεβαιώνει ο Οργανισμός.

Σημειώνουμε ότι ιδιαίτερα για το έτος 2011, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις, καθώς, ενώ η εγκύκλιος του ΟΑΕΔ ανέφερε ως ποσό αποπληρωμής το 100%, ο ΟΑΕΔ βεβαιώνει το 90% των εισφορών υπέρ ΛΑΕΚ για το συγκεκριμένο έτος, βάσει του Ν. 3863/2010.

Υπενθυμίζουμε ότι το δικαιούμενο ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 80% των εισφορών που καταβλήθηκαν για το έτος 2012 και σε 70% για το έτος 2013 και εξής.

Leave a Reply